Pomagają ratować życie

18 paź. 2011
Posted by Marcin Derucki

Fundacja Złota Godzina nie spoczywa na laurach. W ostatnim czasie ratownicy z fundacji odwiedzili ośrodek zdrowia w Grzymiszewie, by przypomnieć miejscowym pielęgniarkom zasady udzielania pierwszej pomocy.

Jednym z wielu celów Fundacji Złota Godzina jest organizowanie kursów i pokazów pierwszej pomocy. Dlatego też pojawią się w różnych placówkach na terenach Turku, Konina, Kalisza, Słupcy i Koła by uczyć innych, jak w prawidłowy sposób ratować życie. W ostatnim czasie, między innymi odwiedzili ośrodek zdrowia w Grzymiszewie, by wspólnie z miejscowymi pielęgniarkami przećwiczyć i przypomnieć zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Ratownicy z fundacji, jak sami mówią o sobie, są nie tylko po to, by profesjonalnie szkolić, ale przede wszystkim po to by, zaszczepiać w ludziach odwagę i chęć działania w stanach zagrożenia życia. Każde zlecenie traktują indywidualnie – inaczej trzeba przekazywać wiedzę dzieciom, inaczej pracownikom administracji a jeszcze inaczej pracuje się z kadrą typowo medyczną. Na szczęście, w fundacji nie ma miejsca dla teoretyków i wszyscy jej członkowie to wykwalifikowani ratownicy medyczni, na co dzień pracujący w Zespołach Ratownictwa Medycznego przy SPZOZ w Turku. Dlatego też tak chętnie są zapraszani do szkół i zakładów pracy. Już wkrótce z ich doświadczenia skorzystają pracownicy ośrodka zdrowia w Dobrej.

EG